Andre arrangementer

Udflugter kan være af forskelligartet karakter og med forskelligt fagligt og socialt formål.

 - Udflugt til Ribe Vikingecenter, som er hjemsted for Ribe Produktionsskole og KUU.


Hvert år arrangeres en gallafest for heles skolen og personalet.