Målgruppe

Fredericia Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Tilbudet skal styrke elevernes personlige udvikling og forberede deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbudet tilrettelægges med særlig henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Heltidsundervisning
Tilbudet tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler herom.
Optagelse og udskrivning af eleverne finder sted under hensyn til den enkelte elevs behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte elevs forløb.

Produktionsskoletilbudet omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydelig omfang og i størst mulig omfang integreres med det praktiske arbejde.

I tilbudet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.

Tilbudet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Til elever med behov herfor skal der tilbydes undervisning, der styrker elevens grundlæggende færdigheder.

Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud.