Din økonomi

Man får skoleydelse, når man går på produktionsskole.

Skoleydelsen får du, fordi du yder en indsats, enten ved at lære eller ved at arbejde.

Skoleydelsen er for 14 dage:

Over 18år udeboende            2.500,-.            

Over 18år hjemmeboende     700,-. 

Under 18år                             700,-.   

    
Har du ulovligt fravær bliver du trukket i skoleydelse!

Du er bagudlønnet, det vil sige du arbejder først og får skoleydelsen senere.

Skoleydelsen går ind på din bankkonto om fredagen i lige uger.

Dagen før får du udleveret din "lønseddel" på skolen.

Skolen har ikke mulighed for at udbetale forskud på skoleydelsen.