Finn og Pernille på tur

14-11-2017

Uddannelsesvejleder Pernille, UU-Lillebælt og produktionsskolevejleder Finn, Fredericia Produktionsskole kørte i dag Fredericia og omegn tynd med rundstykker til unge ledige. Hensigten var at strække hånden ud til unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde og tilbyde dem vejledning eller plads på produktionsskolen.

”Lykkeligvis var de fleste af dem vi mødte allerede i gang med uddannelse og enkelte var endda færdige. En del ville dog overveje tilbuddet og dem, som ikke blev truffet, fik et skriftligt tilbud i postkassen.” oplyste de tilfredse vejledere efter en dejlig dag på landevejen. De var enige om, at det var meget berigende at møde de unge i deres nærmiljø.

Hvis du gerne ville have mødt Finn og Pernille eller hvis du gerne vil høre nærmere om deres tilbud er du meget velkommen til at kontakte dem på Fredericia Produktionsskole eller UU-Lillebælt.