Stillingsopslag/KUU-vejleder

26-10-2016

Vejleder/underviser
til Event, service og marketingslinje på Kombineret Ungdoms Uddannelse (KUU). Stillingen er 37 timer om ugen.

KUU er en 2-årig uddannelse for unge, som har afsluttet 9. / 10. klasse eller tilsvarende og ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse.

Beskrivelse af stillingen
Du får i vid udstrækning mulighed for at præge udvikling og drift af Event, service og marketingslinjen på Fredericia Produktionsskole.
I et tæt tværfagligt samarbejde med KUU teamet og skolens øvrige personale, planlægger, gennemfører og evaluerer du uddannelsen for eleverne på dit hold. Du udfærdiger individuelle kompetencevurderinger og forløbsplaner, som løbende evalueres og justeres. Du planlægger, gennemfører, evaluerer og udvikler undervisning i basisfagene erhvervslære, samarbejdslære og arbejdspladslære, ligesom du planlægger deltagerens erhvervstræning på skolen og i relevante virksomheder.

På linjen beskæftiger I jer bl.a. med udvikling af skolens hjemmeside, salg af skolens produkter og koordinering af events på skolen m.v.

Din profil
Vi forventer, at du har interesse i og gerne erfaring med udvikling af unge under 25 år. Vi forestiller os, at du har baggrund i et servicefag og/eller uddannelsesverdenen og gerne erfaring fra produktionsskoler. Du har undervisnings- og vejledningserfaring i forhold til aldersgruppen. Du er engageret og ansvarsbevidst både i dit eget ansvarsområde og i samarbejdet med skolens øvrige personale og elever. Du er socialt indstillet og deltager derfor naturligt i skolens kulturelle og sociale aktiviteter. Der lægges vægt på stærke IT kompetencer som matcher arbejdsmarke-dets krav og linjens opgaver omkring hjemmeside og sociale medier.

Tilbud til dig
Vi tilbyder en arbejdsplads med fokus på trivsel og glæde. Vores rødder er solidt placeret i produktionsskolernes værdier. Hos os vil du opleve glæden ved et godt samarbejde og kollegaskab, samt glæden ved at kunne gøre en forskel for unge mennesker på tærsklen til uddannelse og arbejdsliv. Du vil få selvstændigt ansvar og stor indflydelse på dit arbejde.

Ansøgningsfrist mandag den 14. november 2016 kl. 1200.
Ansættelse 1. januar 2017.

Samtaler forventes afholdt løbende frem til fredag den 25. november 2016.

Rundvisning på skolen for interesserede onsdag den 9. november 2016 kl. 1400.
Ansøgning og evt. spørgsmål rettes til forstander Martin Petersen på tlf. 7922 2201, martin.petersen@fapro.dk.
Løn og ansættelsesvilkår iht. Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation / overenskomstansattes Centralorganisation samt organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler.

Foto: Fra eventen " Kun med kondom" i Det grønne rum 2016