Metal

På metalværkstedet vil du komme til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver.

De fleste af de ting vi fremstiller er bestillingsopgaver for private kunder og institutioner, som f.eks.skoler, børnehaver og lignende.

Opgaverne kan være fremstilling af grill, bord-bænkesæt, havelåger, skateramper, trapper og meget andet.

Du vil få et bredt kendskab til forskellige maskiner, værktøjer og svejse-
teknikker, som vil være en hjælp for dig til videre uddannelse.

I forbindelse med dit ophold på skolen vil du, ud over almindelig vejledning, få mulighed for at komme i forskellige praktikforløb.

Faglærer: Bjarne Pedersen